การรักษาโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาที่ปฏิวัติวงการรักษา
อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท

กระบวนการรักษาด้วยวิธีการใหม่ล่าสุดสำหรับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทช่วยสร้างความหวังในการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดยช่วยให้คนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและช่วยฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ทำการทดลองรักษา และได้เริ่มนำมาใช้รักษาคนไข้ ยูนีค แอคเซส เมดิคัลภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่นำวิธีการรักษาดังกล่าวมาใช้กับคนไข้ทั่วโลก

วิธีการรักษา

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาท

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทต้องใช้อุปกรณ์ 2 ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์กระตุ้นเส้นประสาท และขั้วไฟฟ้าตะกั่วแบบ 16 แผ่น

การรักษาจะทำโดยการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ดังกล่าวที่โครงสร้างด้านหลังของไขสันหลังบริเวณเอว อุปกรณ์นี้จะนำกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกส่งไปยังขั้วไฟฟ้า อุปกรณ์จะขยายสัญญาณประสาทซึ่งเกิดขึ้นที่สมองและส่งกลับไปยังเนื้อเยื่อไขสันหลังที่อยู่ใต้บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ จึงทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะกลับมาเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้และฟื้นฟูการทำงานที่สูญเสียไปของร่างกาย

การรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทสามารถใช้กับการบาดเจ็บที่ทำให้ไขสันหลังสูญเสียความรู้สึกทั้งหมด และการบาดเจ็บที่ยังรับรู้ความรู้สึกได้บางส่วน การรักษาวิธีนี้ให้ผลการรักษาที่ดีมาก แม้ในกรณีที่แพทย์ที่รักษาก่อนหน้าได้ลงความเห็นว่าคนไข้จะไม่สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อีก

สถานที่รักษา

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

คนไข้จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีศูนย์รักษาโรคและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรงพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Det Norske Veritas (DNV) และ Germanischer (GL) จึงมั่นใจได้ในคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของคนไข้ คนไข้ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นกระแสประสาทที่โรงพยาบาลแห่งนี้
Contact us - Epidural Stimulation
Play Video

การรักษา

เชิงสนับสนุน

เราให้การรักษาเชิงสนับสนุนและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้คนไข้มีผลการรักษาที่ดีที่สุด

ความหวังในการรักษา

การรักษาที่ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม